Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Partners in de zorg voor mens en milieu Partners in de zorg voor mens en milieu
Onze partners in de zorg voor mens en milieu:
 • JOTA, huis voor ontmoeting en inspiratie
  Onze gemeente "de Verbinding" heeft in blangrijke mate bijgedragen aan de tot stand koming van deze ontmoetingsplek in het centrum van Oostburg. De missie van JOTA is "jij zult liefde hebben tot je naaste, die een mens is zoals jij". Vanuit dit visioen worden verbindingen gelegd naar de samenleving van individuen en groepen mensen in West Zeeuws-Vlaanderen. Samenwerking wordt gezocht daar waar organisaties en groepen ( op onderdelen) dezelfde doelstellingen nastreven. JOTA is in Oostburg gevestigd, omdat daar de enige middelbare school staat van West Zeeuws-Vlaanderen. Jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor JOTA. Vanuit het programma JOTA-JONG worden contacten gelegd met jongeren en kinderen om te luisteren waar hun behoeften liggen op het terrein van ontmoeting en inspiratie en worden activiteiten opgezet, die daarbij aansluiten. www.Jotaoostburg.nl . 
 • Kerk in Actie.
  Deze organisatie heeft de volgende missie:
  Wij werken vanuit ons christelijk geloof.
  Ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit. Daar werkt Kerk in Actie aan, vanuit onze christelijke identiteit. Kerk in Actie wil werken in navolging van Jezus Christus, die oproept tot getuigenis, tot naastenliefde, tot dienstbaarheid en tot het bevorderen van gerechtigheid. Zie verder www.kerkinactie.nl .
 • Groene kerken op het gebied van duurzaamheid.
  Nederland telt steeds meer kerken die kiezen voor duurzaam en bewust leven. Je herkent ze aan een eerlijke kop koffie na de dienst, zonnepanelen op het dak of een groot hart voor de schepping en zorg voor de naaste. En allemaal hebben ze een bordje aan de muur: Wij zijn een Groene Kerk.
  De GroeneKerkenactie brengt deze kerken en hun inspanningen in kaart. Om van elkaar te leren en anderen enthousiast te maken. Zie verder www.groenekerken.nl .
 • Coöperatieve windeenergievereniging "Zeeuwind".
  De coöperatie heeft als doel het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie te bevorderen en daarmee bij te dragen aan een leefbare wereld. Het werkgebied van Zeeuwind is Zeeland. Het ledenbestand van Zeeuwind bestaat uit Zeeuwse gemeenten, verenigingen en bedrijven en - voor het merendeel – uit particulieren. Zeeuwind is met meer dan 1700 leden een van de grootste windcoöperaties in Nederland. zie verder www.zeeuwind.nl .
 • Oikocredit.
  Deze organisatie heeft de volgende visie:
  Al ruim 35 jaar gaat Oikocredit de strijd aan tegen armoede. Door ondernemende mensen in ontwikkelingslanden in staat te stellen een lening af te sluiten om zelf een beter bestaan op te bouwen. De ervaring heeft ons geleerd dat de meest effectieve en duurzame manier om mensen te helpen is hen de kans te bieden zélf een menswaardig bestaan op te bouwen. Zie verder www.oikocredit.nl .
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.