Protestantse Kerk in Nederland
 
 
kerkgebouw Schoondijke

kerkgebouw Schoondijke
kerkgebouw Schoondijke
Tarieven verhuur Kerkgebouw en/of Ontmoetingsruimte te Schoondijke
Tarieven verhuur Kerkgebouw en/of Ontmoetingsruimte te Schoondijke
 als voorgesteld door College van Kerkrentmeesters en geldend vanaf 01-januari 2018
  
Begrafenis           kerk                                                  €  200,00
leden eigen          organist                                            €     30,00 - € 45,00        afh. van organist
gemeente            liturgie                                               €   variabel                    werkelijke kosten
                            koffie/thee                                        €      1,35 per kopje        koffie volgens teller, 9 kop/kan
 
Huwelijk               kerk                                                 €   200,00                      
leden eigen          organist                                            €     30,00 - € 45,00        afh. van organist
gemeente            liturgie                                              €    variabel                    werkelijke kosten
                            koffie/thee                                       €      1,35 per kopje        alleen de koffie wordt geteld
 
Concerten           kerk + ontmoetingsruimte               €   225,00                       Inclusief 1x gratis
en vergelijkbare                                                                                                  repetitiedagdeel
activiteiten           met entree
 
Concerten           kerk + ontmoetingsruimte               €    30,00                        zomertarief          
en vergelijkbare   per dagdeel                                                                           
activiteiten                                                                   €    55,00                        wintertarief
geen winstoogmerk – zonder entree
 
Overige verhuur
derden               * kerk + ontmoetingsruimte               € 225,00                        
                          * bij ontruimen en herinrichten kerk  € 260,00
 
 
Ontmoetingsruimte
 
Leden van de Protestantse gemeente De Verbinding
voor privégebruik per dagdeel (morgen-middag-avond)                                  €    55,00
 
Kerkelijke activiteiten voor PG of in breder verband    GRATIS                       €      0,00
 
Derden met sociale activiteiten voor de gemeenschap per dagdeel                €    60,00
 
Derden per dagdeel en begrafenissen                        incl. beheerder               €   140,00  *
(morgen-middag-avond)                                             zonder beheerder          €    85,00
 
Derden gehele dag                                                      incl. beheerder               €   280,00  **
                                                                                     zonder                            €   165,00
 
 
Algemeen:
 
Bij gebruik van koffie-automaat                                  per kopje                        €      1,35  ***
 
Niet genoemde verhuur: nader vast te stellen door Kerkrentmeesters                   p.m.
 
Vergoeding beheer:
*    50% voor beheer en/of ingezette hulp bij daadwerkelijke dienstenlevering
**   per keer bezien voor percentage dienstverlening beheer en/of ingezette hulp gedurende de dag
***  € 0,20 voor beheer en/of ingezette hulp per kopje bij dienstverlening koffieschenken
 

 
terug
 
 
 
 
Bonhoefferzondag, 10 mei
Op 10 mei is er een bijzondere kerkdienst. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer in Duitsland terecht gesteld werd, voor zijn aandeel in het beramen van een aanslag op het leven van Hitler. In de gevangenis schreef hij gebeden en gedichten die ook mensen van nu inspireren. Het gaat om basale menselijke gevoelens van verdriet, verlatenheid worsteling met de zin van het leven en worsteling met God. Op heel veel plaatsen in Nederland wordt dit voorjaar aandacht besteed aan het werk van Bonhoeffer. De dienst begint om 10.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen kunt u de viering alleen nline volgen via kerkdienst gemist.nl, zoek naar Schoondijke.

Het concert van de Sunshinecleaners 's middags gaat niet door.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.