Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Jaarverslag 2022-2023 diaconie Jaarverslag 2022-2023 diaconie
JAARVERSLAG DIACONIE 2022-2023


Evaluatie van de activiteiten van het  college van diakenen PG “de Verbinding” te Schoondijke. Breskens Groede en Waterlandkerkje over het kerkelijk jaar 2022-2023.

Collectes:
Jaarlijks wordt er een collecte rooster opgesteld en dat wordt door de kerkenraad goedgekeurd. Bij het opstellen maken we gebruik van het landelijke collecte rooster en we hebben een aantal collecte doelen uit onze regio.
In het Gemeentenieuws wordt het collecte doel aangekondigd en omschreven. Ook vindt er een mondelinge verduidelijking in de dienst door de dienstdoende ambtsdrager plaats.
Ondanks het teruglopend aantal bezoekers aan onze diensten zijn de opbrengsten van de collectes zeer goed. We komen gemiddeld uit op €150,- per week.
Voor Syrië hebben we de collecte verhoogd naar € 2.000,-
Ondersteuning:
De diaconie van PG de Verbinding geeft jaarlijks een bedrag van € 10.000,- aan het  ontmoetingscentrum JOTA waarvan we ook participant zijn. Tevens financieren wij voor een deel de pioniersplek in JOTA Oostburg/ Breskens met een bedrag van € 3.500,-
Er is een gift van € 5.000,- gegaan naar St Klara (t.b.v. zorgboerderij Juutsom). Hiermee kunnen aanpassingen gerealiseerd worden voor de opvang van cliënten van Stichting Jodi, een zorgboerderij, die het afgelopen jaar werd overgenomen.
We ondersteunden personen die daar voor in aanmerking kwamen. Dit jaar tot een totaal van ruim €7.600.-
Het boekjaar 2022 is met een negatief saldo van € 1.071,- afgesloten.
We willen als diaconie onze mogelijkheden tot hulp aan mensen die dat nodig hebben voortzetten. 
Bezittingen:
We beleggen in het Oikocredit Nederland fonds.
Een perceel land van onze diaconie is via loting naar een nieuwe pachter gegaan.
De kleine snippers grond in Breskens proberen we nu te verkopen. Na het onderzoek door een adviseur van het KKG blijkt dat er voor de kleine snippers weinig tot geen gegadigden zijn om het te kopen. Bij een grote strook grond is er nu een concept verkoop overeenkomst opgesteld.
Activiteiten:
Als Diaconie van PG de Verbinding werken we samen met andere protestantse gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen aan het project “Schuldhulp maatje”
Een van onze diakenen is schuldhulpmaatje.  
Onze diaconie heeft samen met andere diaconieën de vakantietassen samen gesteld en uitgereikt  aan de kinderen waarvan de ouders bij de voedselbank bekend zijn.
Een oproep in Vierklank om medewerkers aan het KIA project “Samen tegen Armoede” heeft geen reacties opgeleverd.


Gerdien de Graaf, Mieke Aarnoutse, Jaap Steeneveld
 

terug
 
 
 
 
Nieuwe predikant gezocht
Hartelijk welkom op onze website. Bent u hier omdat u meer informatie wilt over de predikant, die wij zoeken? Klik dan hier 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.