Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Ongekend Ongekend

Dat woord valt nogal eens de laatste dagen. Een virus dat ongekend verstrekkende gevolgen heeft. Ongekende maatregelen, die het kabinet moet treffen om de economie te redden, tegen een ongekend hoge prijs. Het coronavirus, wij hebben er geen macht over en weten niet waar het eindigt. Het maakt ons nerveus, onzeker en de eerste reactie was: hamsteren, proberen iets van zekerheid te krijgen voor de toekomst. Wat kun je anders?

Maar de tweede reactie is veel interessanter. Namelijk als mensen zich gaan afvragen, wie is er niet in staat om voor zichzelf op te komen? Wie heeft zo’n kwetsbare gezondheid, dat hij/zij vatbaar is voor het virus? Wie wordt niet gezien in deze turbulente tijd? En dan de volgende vraag: Kan ik iets voor deze mensen betekenen en wat dan? Deze vragen hebben een stortvloed aan creativiteit en medemenselijkheid los gemaakt. Dat is ongekend. Zowel in als buiten de kerk kijken mensen naar elkaar om, nemen initiatieven om te helpen, of stellen zich beschikbaar als medewerker. God is niet verdwenen uit Nederland. Sterker nog: Hij gebruikt mensen binnen en buiten de kerk om zijn plan voor een leefbare aarde, een plek waar het goed toeven is voor alle mensen, verder vorm te geven.

Misschien vragen sommige mensen zich af, of deze crisis een straf van God is, omdat onze samenleving zo massaal de kerk verlaat. Ik geloof echter, dat God in zo’n crisis mensen tot bezinning roept. Waar gaat het eigenlijk om in het leven? Wat doet er nu echt toe? Gaat het erom zoveel mogelijk te hebben of om medemens te zijn? Met Pasen vieren wij de opstanding van Jezus uit de dood. Deze crisis roept op tot opstandigheid, niet de angst mag regeren, maar de liefde. En dat is precies wat Jezus voor ogen staat.

Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wonderen om u heen spreekt,
dat God heeft gesproken.


Joke Steeneveld, voorzitter kerkenraad  
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.