Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Jaarverslag 2021-2022 diaconie Jaarverslag 2021-2022 diaconie
JAARVERSLAG DIACONIE 2021-2022


Evaluatie van de activiteiten van het  college van diakenen PG “de Verbinding” te Schoondijke. Breskens Groede en Waterlandkerkje over het kerkelijk jaar 2021-2022.

Collectes:
Jaarlijks wordt er een collecte rooster opgesteld en dat wordt door de kerkenraad goedgekeurd. Bij het opstellen maken we gebruik van het landelijke collecte rooster en we hebben een aantal collecte doelen uit onze regio. Voor de aankondiging van de collectes gebruiken we bij de landelijke collectes de informatie die op de site van Kerk in Actie staat. Voor de informatie van de lokale doelen maken we gebruik van de opgevraagde info van de verschillende collecte doelen.
In het gemeentenieuws wordt het collecte doel aangekondigd en het doel wordt omschreven. Ook vind er een mondelinge verduidelijking door de dienstdoende ambtsdrager plaats.
De collectes vonden plaats via mandjes bij de uitgang. Sinds april collecteren we weer met de collecte zakken.
De opbrengsten van de collectes zijn wisselend maar gezien het na corona verminderde kerk bezoek zijn ze nog steeds goed.
Ondersteuning:
Als diaconie van PG de Verbinding wordt er jaarlijks een bedrag gegeven aan het  ontmoetingscentrum JOTA waarvan we ook participant zijn. Tevens financieren wij voor een deel de pioniersplek in JOTA. Daarnaast hebben we dit jaar voor een totaal bedrag van € 5.000,- aan extra giften gedaan.
We ondersteunden personen die daar voor in aanmerking kwamen.
Het boekjaar 2021 is dit jaar met een negatief saldo afgesloten. We willen als diaconie onze mogelijkheden tot hulp aan mensen die dat nodig hebben voortzetten.  
Bezittingen:
Onze belegging in Oikocredit liep in het afgelopen boekjaar nog via KIA.
Nu beleggen we in het Oikocredit Nederland fonds.
Lopende dit verslag jaar zijn alle rekeningen die we bij de ABN-Amro  hebben beëindigd.
Onze landerijen die we in bezit hebben en verpachten zijn sterk opgewaardeerd. Dit was voor de belastingdienst nodig. Ook de garages zijn opgewaardeerd.
De kleine snippers grond in Breskens proberen we nu te verkopen. De uitvoering hiervan hebben we opgedragen aan de KKG (Kantoor Kerkelijke Goederen). De persoon die daar mee belast is heeft per snipper grond een voorstel gemaakt . We zijn met dit voorstel akkoord gegaan en daar wordt nu uitvoering aan gegeven.
Activiteiten:
Als Diaconie van PG de Verbinding werken we samen met andere protestantse gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen mee werken aan het project “Schuldhulp maatje” Na een training zijn er nu enkele mensen die als schuldhulp maatje kunnen functioneren.


Gerdien de Graaf, Mieke Aarnoutse, Jaap Steeneveld

 

terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.