Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Jaarverslag 2020-2021 diaconie Jaarverslag 2020-2021 diaconie
JAARVERSLAG DIACONIE 2020-2021


Collectes:
Jaarlijks wordt er een collecte rooster opgesteld en dat wordt door de kerkenraad goedgekeurd.
In het gemeentenieuws wordt het collecte doel aangekondigd en het doel wordt omschreven. Ook vind er een mondelinge verduidelijking door de dienstdoende diaken plaats.
Tijdens de online vieringen konden de mensen hun bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie. Daar werd dan het doel bij vermeld of het bedrag werd verdeeld over de weken die door de gever werden aangegeven. De collecte opbrengsten bleven redelijke op peil.
Ook werden er enkele collectes gewijzigd in verband met acute noodhulp in de wereld.

Ondersteuning:
Als diaconie van PG de Verbinding wordt er jaarlijks een bedrag gegeven aan het  ontmoetingscentrum JOTA waarvan we ook participant zijn. Tevens financieren wij voor een deel de pioniersplek in JOTA. Daarnaast hebben we dit jaar een extra gift gedaan aan KIA voor corona hulp wereldwijd. Tevens hebben we iemand die bij ons een lening had lopen en een eigen bedrijf heeft zijn schuld kwijt gescholden.
We ondersteunden personen die daar voor in aanmerking kwamen.
Het boekjaar 2020 is dit jaar met een negatief saldo afgesloten. We willen als diaconie onze mogelijkheden tot hulp aan mensen die dat nodig hebben voortzetten.  

Bezittingen:
Onze belegging in Oikocredit liep in het afgelopen boek jaar nog via Kerk in Actie.
Nu beleggen we in het Oikocredit Nederland fonds.
Er zijn mogelijkheden onderzocht om rekeningen die we bij de ABN-Amro  hebben over te zetten naar een andere bank. Dit proces is nog niet afgerond. We willen het aantal Bankrekeningen zo klein mogelijk houden. Tot nu toe wordt er de huur van de garages op een rekening van ABN-Amro gestort.

Activiteiten:
Als Diaconie van PG de Verbinding gaan we samen met andere protestantse gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen mee werken aan het project “Schuldhulp maatje” Enkele voorbereidingsavonden werden gevolgd.  
We volgden met twee diakenen een online workshop “God in de supermarkt”
In samen werking met diaconieën in Zeeuws-Vlaanderen werken we nu mee in “Actie Vakantietas” De uitreiking vind via de voedselbanken plaats op 24 juli.

Gerdien de Graaf, Mieke Aarnoutse, Jaap Steeneveld


 

terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.