Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Jaarverslag 2018-2019 ouderlingen Jaarverslag 2018-2019 ouderlingen

JAARVERSLAG OUDERLINGEN 2018-2019
Samenstelling
Het college van ouderlingen telt vier mensen. De predikant vergadert in de regel mee. Daarnaast zijn er zes bezoekmedewerkers, die voor een deel specifieke taken hebben.

Werkverslag
Het werk van de ouderlingen werd voor een belangrijk deel bepaald door de volgende factoren:
  1. De samenvoeging van de protestantse gemeente te Breskens en de Protestantse gemeente “de Verbinding” per 1 januari 2018. Er waren nog verschillende dingen, die op elkaar afgestemd dienden te worden.
  2. Het emeritaat en vertrek van ds Derk Blom.
  3. Het beroepingswerk m.h.o. op het vervullen van de vacature predikant.

Evaluatie werkplan
Pastoraat
In het seizoen 2018-2019 werd door de ouderlingen voor zover mogelijk en noodzakelijk huisbezoek gedaan. Het crisispastoraat was in handen van de predikant. Er is tijd en aandacht besteed aan het werven van enkele bezoekmedewerkers in Breskens, om de daar aanwezige ouderlingen te ondersteunen. Met hen werd een kennismakingsgesprek gevoerd, adressen verdeeld en het werk opgevolgd. Met ds Taalman werd gesproken over haar bezoekwerk onder chronisch zieken. In verband met een nieuwe baan, werd het contact met ds Taalman later in het seizoen afgebouwd.
Ook werd tijd geïnvesteerd in het zoeken van mensen in Breskens, die voor het verjaardagsfonds en als wijkpost wilden optreden.
Vorming en Toerusting
In Groede werd de jaarlijkse liedmiddag gehouden met bekende en onbekende liederen. In Breskens werden twee gespreksgroepen gehouden nl over de cursus “7+1 ontmoetingen met God” en over “het Verhaal gaat” van Nico ter Linden.
Oecumene
Met de geloofsgemeenschap Schoondijke van de H. Andreasparochie is nu regelmatig overleg. Gezocht wordt naar mogelijkheden tot samenwerking o.a. rond vieringen. De vespers in de Advent- en Veertigdagentijd zijn jaarlijks terugkerende activiteiten.
Buiten de kerkmuren
In Schoondijke werd door de dorpsraad een commissie Zorg en Aandacht opgericht. Eén van de ouderlingen participeert in de commissie, die er op uit is om eenzaamheid in een vroeg stadium te signaleren en zo mogelijk te voorkomen.
De contacten met de basisschool in Schoondijke zijn even op een laag pitje gezet, in afwachting van een nieuwe directie en een evenwichtig klimaat op de school.
Met zorgboerderij “Juutsom” is contact geweest over de vraag wat de gemeente zou kunnen betekenen voor de groep kwetsbare kinderen, die daar wonen. Het meest concrete resultaat was een afspraak met de “Jeugd van vroeger” voor een gezamenlijke spelletjesmiddag. Helaas was daar uiteindelijk vanuit de kinderen geen belangstelling voor.
De generatieproeverij is door de ouderlingen uitgesteld in afwachting van uitbreiding van het college.
De contacten over de behoefte aan samenwerking met Hooge Platen moeten nog gelegd worden.
.
terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.