Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Jaarverslag 2015-2016 diaconie Jaarverslag 2015-2016 diaconie
JAARVERSLAG DIACONIE seizoen  2017-2018
Het bestaande werk gaat onverminderd door en krijgt onze aandacht, zoals o.a.
 1. Het samenstellen van het jaarlijkse collecterooster, het tellen van alle collecten en afstorten.
 2. Aandacht voor de Voedselbank, soms in combinatie met de Agapé-viering, maar ook via extra giften.
 3. Verzorgen Heilig Avondmaal
 4. Jaarlijks  voedsel verzamelen voor het PSC in Antwerpen en wegbrengen.
 5. Caritas dozen vullen . Dit jaar waren er ook  weer 23 stuks.
 6. Meewerken in het vakantie-project van het Diaconaal Werkverband W.Zw. Vlaanderen, waarbij we een gezin een vakantie aanbieden en/of dagjes uit .
 7. Noodhulp waar nodig.
 8. Regelmatig vergaderen en het daarbij  doornemen van de begroting en jaarrekening die wordt samengesteld door onze administrateur. Hij zorgt tevens voor de afdracht van de collecten.
 9. Dit jaar na de samenvoeging met Breskens waren er al een aantal gezamenlijke vergaderingen en werden 2 jaarrekeningen opgemaakt.
 10. Er is een overzicht gemaakt van alle diaconietaken.
 11. Er is aan de verenigingen/organisaties waarvoor we collecteren, gevraagd om een collecteafkondiging te maken om te gebruiken in onze publicaties.
 12. Ook dit seizoen vraagt het vluchtelingenwerk onze aandacht. Vaak had één van de diakenen contact met een vluchteling. Zij is zijn aanspreekpunt, geeft advies en maandelijks een financiële bijdrage. Met de advocaat is nu geen contact meer vanwege de afronding en uitspraken van de procedure .Zijn huisvesting wordt  in de gaten  gehouden. Deze kosten worden gedragen door meerdere diaconieën in de regio.
 13. Daarnaast wordt er af en toe een beroep op de Diaconie gedaan aangaande andere noodhulpaanvragen binnen onze gemeente.  
 14. JOTA in Oostburg biedt onderdak aan het uitdeelpunt van de Voedselbank.  Vanwege de coördinatie is onze Diaconie hierbij betrokken en kan hier veel echt diaconaal werk worden verricht.. Van het gratis kopje koffie wordt goed gebruik gemaakt. Het is wel een vast groep die dan ook bij elkaar gaat zitten en af en toe komt daar eens iemand bij. Eventuele problemen worden daar echter wel duidelijk benoemd en soms kunnen wij of JOTA vrijwilligers daarop reageren. Zorgelijk dit seizoen is het grote aantal afwijzingen  door de gemeente Sluis. De regeltjes worden wel erg streng gehanteerd. Het aantal pakketten blijft al ruim een jaar hangen tussen de 20 tot 23.
 15. Aangezien in september 2 diakenen aftredend zijn worden div.  functies overgeheveld. Dit is ook nodig om de bankzaken up to date te maken .
 16. Het lezen van Diakonia geeft inspiratie en kan nieuw elan geven aan ons diaconale werk.
 17. Vluchtelingenzaken worden in het Diaconaal Werkverband besproken en zo mogelijk gezamenlijk financieel gedragen.
 18. Daarnaast wordt er af en toe een beroep op de Diaconie gedaan aangaande andere noodhulpaanvragen binnen onze gemeente.
 

 

terug
 
 
 
 
Bonhoefferzondag, 10 mei
Op 10 mei is er een bijzondere kerkdienst. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer in Duitsland terecht gesteld werd, voor zijn aandeel in het beramen van een aanslag op het leven van Hitler. In de gevangenis schreef hij gebeden en gedichten die ook mensen van nu inspireren. Het gaat om basale menselijke gevoelens van verdriet, verlatenheid worsteling met de zin van het leven en worsteling met God. Op heel veel plaatsen in Nederland wordt dit voorjaar aandacht besteed aan het werk van Bonhoeffer. De dienst begint om 10.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen kunt u de viering alleen nline volgen via kerkdienst gemist.nl, zoek naar Schoondijke.

Het concert van de Sunshinecleaners 's middags gaat niet door.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.