Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Jaarverlag 2017-2018 ouderlingen Jaarverlag 2017-2018 ouderlingen

JAARVERSLAG OUDERLINGEN 2017-2018
 • Samenstelling
  Het  college van ouderlingen telt zes ouderlingen. De predikant vergadert altijd mee.
  Daarnaast zijn drie bezoekmedewerkers, die specifieke taken hebben.


   Vergaderingen
  In het seizoen 2017-2018 zijn drie vergaderingen gehouden door de ouderlingen en daarin kwam het volgende aan de orde:
    -  Er werd eenmaal vergaderd met de bezoekmedewerkers van ”de Verbinding”. Met hen  werd gesproken over de inhoud en frequentie van het huisbezoek. Ook werd afgesproken, dat het bezoekwerk dat gedaan wordt in Breskens geïnventariseerd wordt en samengevoegd wordt met het bezoekwerk van de “oude” Verbinding.
 • Het werkplan 2017-2018 werd samengesteld  in zomer 2017.
 •  Bezinning op het Onze Vader. Ds. Blom bereidde dit voor en besprak het. Ook schreef hij  hierover in het kerkblad.
 • Ds. Blom stelde een brief op, welke de ouderlingen kunnen gebruiken ter voorbereiding op hun bezoek.
 • De inzet van mevr. Taalman zal in het komende jaar geëvalueerd worden en daarvoor zal in overleg met de predikanten een nieuw plan gemaakt worden.
 • Het werkplan werd geëvalueerd en daaruit kwamen de volgende punten:
 • De geplande regionale liedmiddag van 9 juni is niet door gegaan. De liedmiddag van 29 september 2018 wordt in de zomer voorbereid.
 • De cursus geloofsverdieping is in Breskens twee keer gehouden
 • De contacten met de St. Andreasparochie zijn goed. Er zij een aantal gezamenlijke diensten gehouden.
 • De contacten met de basisschool verlopen stroef.
 • Het projectkoor is nog niet van de grond gekomen o.a. in verband met de stroeve samenwerking met de school, maar is nog niet van de baan.
 • Het plan om een rondleiding door de kerk aan te bieden behoeft nog nadere uitwerking.
 • De generatieproeverij en de mogelijkheden om een brede dankdag voor gewas en arbeid ( met de dorpen) te vieren moeten zowel afzonderlijk als in samenhang nog nader onderzocht worden.
 • De gesprekken met Juutsom zowel vanuit de diaconie als vanuit de ouderlingen lopen. De kerk moet nu voorstellen op stellen: hoe verder.
 • De medewerkers van de De Stoofpot en Wat de pot schaft hebben contact met elkaar gehad en zien op dit moment geen verdere mogelijkheden tot samenwerking.
 • De contacten over de behoefte aan samenwerking met Hooge Plaaten moeten nog gelegd worden.
   
.
terug
 
 
 
 
Zomerzangavond Breskens
Op 16 augustus om 19.30u is er een zomerzangavond in de Protestantse kerk in Breskens ( Dorpsstraat 50). Een avond vol samenzang van liederen met het thema "Vrijheid, Vrede". Medewerking wordt verleend door het Bressiakwartet, Akko de Feijter(orgel) en Ariëtte Robinson(dwarsfluit). Gemeenteleden en gasten zijn hartelijk welkom en de toegang is gratis.  
De avond wordt besloten met een hapje en een drankje tegen geringe vergoeding.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.