Protestantse Kerk in Nederland
 
 
hervatten kerkdiensten hervatten kerkdiensten
Gebruiksplan Kerkgebouw Breskens
 
De overheid heeft bepaald dat voor elk kerkgebouw een gebruiksplan moet worden opgesteld en dat dat in het gebouw aanwezig moet zijn. De gemeenteleden moeten op de hoogte zijn van de inhoud voor zover het voor hen van belang is. Daaraan voldoen we door u onderstaande informatie door te geven.

Algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
 • anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren.

Plaatsing in de kerkzaal
In de kerkzaal in Breskens staan kerkbanken. Door steeds één bank over te slaan, ontstaat een ruimte van 1,5 m, tussen de banken, die gebruikt worden. Op elke gebruikte rij in de zijblokken kunnen 3 personen op 1,5 m zitten, op de gebruikte rijen in het middenblok kunnen 4 personen zitten met 1,5 m tussenruimte.
 
 
concrete uitwerking         
Binnenkomst van kerk en kerkzaal
 • Kerkgangers komen binnen door de voordeur van de kerk, of door de achterdeur van de Ontmoeting. De deur tussen de Ontmoeting en de kerkzaal is op slot.
 • Buiten,op de stoep voor de kerk en buiten, bij de achteringang, staan tafels met een coördinator. Deze vraagt naar de gezondheidssituatie van de kerkgangers en helpt hen de handen te reinigen met desinfecterende spray.
 • De voordeur van de kerk en de haldeur naar de kerkzaal zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken hoeven aan te raken. Als de mensen bij de achterdeur de handen gereinigd hebben, kunnen zij, via de voordeur van de Ontmoeting, naar de voordeur van de kerk lopen.
 • De garderobe wordt niet gebruikt.
 • Bij de tafel achter in de kerk, wordt door een gastvrouw/heer aan kerkgangers Gemeentenieuws aangeboden.
 • Aan kerkgangers wordt gevraagd zover mogelijk door te lopen naar voren. Daar staan twee coördinatoren, die de mensen wijzen waar zij kunnen gaan zitten.
 • Aan de gemeenteleden wordt vooraf gevraagd om zoveel mogelijk een eigen liedboek mee te nemen naar de kerk.

Verlaten van de kerk
 • Aan het einde van de dienst wordt aan de kerkgangers gevraagd om niet buiten met elkaar te blijven praten
 • Na de kerkdienst worden de nooddeuren aan de voorkant aan beide zijden geopend.
 • Ook de voordeur van de kerk en de haldeur staan open. De coördinatoren geven aanwijzingen welke rijen door welke deur de kerk kunnen verlaten.

Gebruik van kerkplein en ontvangsthal
 • Het is niet de bedoeling om op het kerkplein, in het halletje of in de Ontmoeting met elkaar in gesprek te gaan. Een gastvrouw/gastheer verwelkomt en attendeert de bezoekers daarop.

Garderobe
 • De garderobe wordt niet gebruikt, maar mensen kunnen eventueel de niet gebruikte plaatsen naast zich gebruiken om een jas neer te leggen.

Parkeren
 • Men kan parkeren op het plein voor de kerk of op het terrein achter de kerk. Mensen dienen erop te letten dat bij het in- en uitstappen de 1,5 m afstand wordt bewaard.

Toiletgebruik
 • De kerkgangers wordt gevraagd om zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet. Alleen het invalidentoilet wordt gebruikt. Op de deur van het andere toilet wordt vermeld, dat het gesloten is. Het toilet wordt voor en na de dienst schoongemaakt.
 • Er is vloeibare handzeep en een elektrische handendroger aanwezig.
 • In het toilet wordt een lijst opgehangen, waarop wordt aangegeven wanneer de laatste reiniging heeft plaatsgevonden.

Sacramenten
 • Tot september wordt er geen Heilig Avondmaal gevierd. Als de maatregelen dan nog steeds gelden, gaat de kerkenraad zoeken naar mogelijkheden waarop dat veilig kan.
 • Als er een aanvraag is voor het bedienen van de Heilige Doop, zal de kerkenraad overleggen hoe dat veilig kan gebeuren.
   
Zang en muziek
 • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zolang gemeentezang niet veilig kan, zullen we gebruik maken van de diverse andere mogelijkheden zoals: piano- of orgelspel, instrumentale vertolking van het lied, het voordragen van coupletten door een individu, een zanggroepje, zoals bij de online diensten, gebruikmaken van voor deze gelegenheid vrijgegeven muziek op CD’s of youtube.

Collecteren
 • Voor de collecten zullen mandjes of schalen worden geplaatst op de route naar de uitgangen. De opbrengsten worden per collectedoel samengevoegd in verschillende plastic zakken, die na 3 dagen worden geteld door de diaconie.

Koffiedrinken en ontmoeting
 • Voorlopig wordt er geen koffie geschonken na de kerkdienst.
terug
 
 
 
 
We kunnen weer naar de kerk!
Vanaf 5 juli bent u weer van harte welkom om samen te vieren, dat God trouw blijft,ook in moeilijke tijden, zoals tijdens de coronacrisis. Om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM zijn er wel een aantal voorwaarden:
 • u moet zich vooraf aanmelden, uiterlijk vrijdagavond voorafgaand aan de zondag, dat u wilt komen via pgdeverbinding@live.nl.
 • u hebt geen klachten, die aan corona gerelateerd kunnen worden
 • u houdt zich aan de instructies van de coördinatoren, die in de dienst aanwezig zijn om u te helpen
 • u bewaart 1,5m afstand tot mensen waarmee u niet samen een huishouden vormt.
 • de overige instructies vindt u hier.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.